De Stichting Jeugdwerk Ell bestaat sinds 1992, toen in september van dat jaar de eerste activiteiten werden georganiseerd. Sindsdien organiseert het Jeugdwerk Ell jaarlijks activiteiten voor jeugdigen vanaf de basisschool tot 16 jaar, elk jaar in de zomer afgesloten met een kampweekeinde. Om het organiseren van activiteiten mogelijk te maken zijn er elk jaar een aantal acties: de Eller Kalender in december, het kerstbomen ophalen in januari en het heitje voor een karweitje en auto's wassen in juni.

Het Jeugdwerk Ell is een stichting die zich ten doel stelt het organi­seren en uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op een specifieke doelgroep onder de jeugd uit de kern Ell. De Stichting Jeugdwerk Ell kent de volgende doelstellingen:

 • organiseren van activiteiten voor jongeren die gericht zijn op:
  • ontspanning
  • ontplooiing
  • samenwerking
  • educatie
  • zelfwerkzaamheid
  • creativiteit
 • organiseren van activiteiten voor jongeren op het gebied van:
  • sport en spel
  • amusement
  • cultuur
  • vorming
 • organiseren van activiteiten die binnen de doelgroep gedifferen­tieerd zijn naar leeftijd en geslacht
 • organiseren van en werken aan activiteiten in samenwerking met andere verenigingen, voorzover deze de doelgroep betreffen

De Stichting Jeugdwerk Ell richt zich met haar activiteiten op alle jongens en meisjes die van de basisschool af zijn en bij de start van de inschrijvingen nog geen 16 jaar zijn.

De Stichting Jeugdwerk Ell wil voor de doelgroep de volgende soort activiteiten organiseren:

 • Sport en spel: Balspelen, zeskamp, atletiek, zwemmen, gezelschapsspelen, drop­ping, speurtocht, fitness, zaalsporten enzovoort.
 • Amusement: Disco, quiz-avonden, film en video, talentenjacht, soundmix, dansen, kampvuur en barbecue, picknick, vlooienmarkt, kermis, enzovoort.
 • Informatief: Excursie, groepsavonden, thema-avonden, enzovoort.
 • Cultureel: Toneel, creatief spel, hoorspelen, mime, bewegingsspelen, impro­vi­satie, uitwisseling enzovoort.
 • Creatief: Werken met stof, werken met papier en karton, tekentechnieken, foto's en dia's, video, verf, werken met hout, enzovoort.