FAQs - Jeugdleden

De hangavonden duren van 19:30 uur tot 22:00 uur. Als je later wil komen, geef dat dan van te voren even aan (of bellen of mailen of persoonlijk). Dat geldt ook als je eerder weg moet van de hangavond.

Tijdens een reguliere activiteit wordt er regelmatig drinken uitgedeeld. Op een hangavond doen we dit niet, dan kunnen de jeugdleden voor een paar cent blikjes fris, chips, een reep of losse snoep kopen. Zelf iets meenemen is ook toegestaan. Na afloop van de hangavond zal de aanwezige leiding een aantal jeugdleden aanwijzen om de ruimte veegschoon achter te laten. De jeugdleden die aangewezen worden zijn meestal degenen die ook de meeste vervuiling veroorzaken.

Hangavonden zijn een paar jaar geleden bedacht om elke week een activiteit aan te kunnen bieden. De JWE-ruimte wordt opengesteld en leden kunnen deze vrijblijvend bezoeken. Hier worden ze niet beziggehouden met een activiteit, maar kunnen ze zelf beslissen wat ze gaan doen: videokijken, voetballen, kaarten of gewoon rondhangen met de anderen en de leiding.

De hangavonden zijn vrijblijvend, je hoeft zich dan ook niet af te melden als je niet komt.
 • Maar ook geldt: binnen is binnen, en als je buiten gaat, dan blijf je ook weg. Hiermee willen we voorkomen dat jeugdleden in-en-uit blijven lopen, waardoor het voor de leiding niet duidelijk is wie nog wel aanwezig is, en wie niet.
 • Introducés zijn welkom, mits van te voren aangemeld en akkoord bevonden.
 • Films boven de 16 jaar zijn niet toegestaan.
 • De vervuiler ruimt zelf op.
TAGS: hangavond

Kalenderactie

 • Deelname voor de jeugdleden is verplicht. De eerste rondgang (vrijdagavond) voor de oudere jeugdleden, de tweede rondgang voor de jongere jeugdleden.

Kerstbomen

 • Hiervoor worden op vrijwillige basis een 10-15 jeugdleden gevraagd.

Heitjes en auto's wassen

 • Deelname is verplicht aan minimaal 2 dagdelen.
 • Deze verplichting geldt alleen voor jeugdleden die meegaan op kampweekeinde.

Overige acties

 • Deelname wordt door de organiserende leiding bepaald.
TAGS: acties

Wanneer je niet kunt deelnemen aan een activiteit, moet je je van te voren afmelden. Dit geldt niet voor de hangavonden.

 • Het afmelden moet gebeuren uiterlijk vóór 18:00 uur op de woensdag voorafgaande aan de activiteit.
 • Het afmelden moet gebeuren via de JWE-site.
 • Bij de eerste keer niet of te laat afmelden wordt dit doorgegeven aan je ouders.
 • Wanneer je je 2 keer te laat of helemaal niet hebt afgemeld word je voor één (door de leiding te bepalen) activiteit geschorst.
 • Meld je je een derde keer niet of te laat af, dan mag je niet deelnemen aan het kampweekeinde.
 • Bij de vierde keer niet of te laat afmelden, word je voor de rest van het activiteitenseizoen geschorst.
TAGS: afmelden

Als je onverwacht voor een activiteit ziek wordt en het is te laat om je nog af te melden, laat dan je ouder(s) of verzorger(s) bellen. Je afmelding is dan geldig. Een telefoontje of mail van jezelf is niet geldig.

Alle activiteiten beginnen om half 8 en eindigen rond 10 uur, tenzij anders wordt vermeld.

 • Afmelden van jeugdleden voor een acticiteit moet gebeuren uiterlijk de woensdag voor de activiteit plaatsvindt.
 • Voor jeugdleden gelden de volgende regels :
  • Jeugdleden mogen niet roken
  • Jeugdleden mogen geen alcohol nuttigen
  • Jeugdleden mogen niet in het bezit zijn van vuurwerk
  • Het gebruik van mobiele telefoons is onder de activiteiten niet toegestaan, uitgezonderd de hangavonden
  • Jeugdleden mogen gedurende activiteiten en acties niet van de plaats van de activiteit weglopen
 • Bij het niet in acht nemen van deze regels worden de ouders op de hoogte gesteld en volgt een waarschuwing. Na twee waarschuwingen volgt schorsing voor de rest van het activiteitenseizoen.
 • Wanneer een jeugdlid van een activiteit wordt weggestuurd, dan worden de ouders op de hoogte gesteld en het jeugdlid wordt thuis afgeleverd. Tevens volgt dan een waarschuwing.
 • Zowel jeugdleden als leiding doen voor hun plezier mee. Gedrag als niet luisteren, niet meedoen, vernielingen, pesten van anderen etc. wordt NIET getolereerd.

Klik op Login (op de JWE-site homepage).

 • Klik op wachtwoord vergeten?
 • Vul je emailadres in en klik op verstuur.
 • Je krijgt een email toegestuurd met een verificatiecode en een link.
 • Klik op de link.
 • Je komt weer op de JWE-site terecht.
 • Vul in het eerste veld je gebruikersnaam in en in het tweede veld de verificatiecode. Klik op verstuur.
 • Je kunt nu een nieuw wachtwoord opgeven. Geef het nieuwe wachtwoord een tweede keer op ter verificatie. Klik op verstuur.
 • Je kunt nu inloggen op de JWE-site.
TAGS: JWE-site

Klik op Login (op de JWE-site homepage).

 • Klik op gebruikersnaam vergeten?
 • Vul je emailadres in en klik op verstuur.
 • Je krijgt een email toegestuurd met jouw gebruikersnaam.

Login op de JWE-site met je gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Klik op Gegevens - Mijn gegevens.
 • Vul een nieuw wachtwoord en bevestig dit.
 • Klik op verstuur om het nieuwe wachtwoord op te slaan.

WAT JE NIET MAG WIJZIGEN:

 • JE GEBRUIKERSNAAM: elke gebruikersnaam mag maar één keer voorkomen op de site.
 • E-MAILADRES: elk e-mailadres mag maar één keer voorkomen op de site. Bij een wijziging loop je kans dat je geen mails meer ontvangt van ons.

Stuur een e-mail met jouw nieuwe e-mailadres naar jwe@jeugdwerkell.nl